Hartelijk welkom op deze site. Mijn naam is Michel Geelen, gezondheidswetenschapper en werkzaam als gedragswetenschappelijk coach,

intervisiebegeleider, supervisor en trainer, onder meer bij huisartsen (in opleiding), medisch specialisten in opleiding en docenten.

Zoek je een coach die jou als startpunt neemt? Die samen met je oploopt, onderzoekt en je vanuit meerdere, ook verrassende, perspectieven naar situaties laat kijken? Die je helpt om woorden en gedachten om te zetten in concrete plannen en daden?

Wil jij je verder professionaliseren in je beroepsuitoefening? Zou je bijvoorbeeld adequater willen communiceren of met conflicten om kunnen omgaan? Zoek je naar manieren om werkdruk en stress te hanteren? Merk je dat er persoonlijke kwesties spelen die een te sterke invloed hebben op je dagelijkse (beroepsmatige) functioneren? Wil je dat voor jezelf verhelderen en daar ook verder vorm aan kunnen geven?  Zou je graag wat meer vanuit je eigen drijfveren, kracht of kwaliteiten willen werken?

Dan geef ik je hierin graag ondersteuning en coaching. Dat kan individueel en samen met vakgenoten begeleid in een intervisiegroep, Wil je het specifieker, dan bestaat de mogelijkheid om samen met collega’s te kiezen voor een op-maat-gesneden training. 

Neem gerust contact met me op voor een eerste kennismaking en inventarisatie.