Hartelijk welkom op deze site. Mijn naam is Michel Geelen, gezondheidswetenschapper en werkzaam als gedragswetenschappelijk coach, intervisiebegeleider, supervisor en trainer, onder meer bij huisartsen (in opleiding), medisch specialisten in opleiding en docenten.

Wil jij je verder op persoonlijk vlak professionaliseren in je beroepsuitoefening? Bijvoorbeeld door adequater te communiceren of conflicten te hanteren. Of door beter om te gaan met werkdruk of stress. Ben je benieuwd hoe je emoties, cognities en attitudes een rol spelen in je dagelijks functioneren én vooral hoe je, met die wetenschap, vooruit komt? Zou je graag wat meer vanuit je eigen drijfveren, kracht of kwaliteiten willen werken?

Dan geef ik hierin graag ondersteuning en coaching. Dat kan door samen met vakgenoten begeleid te worden in een intervisiegroep, te kiezen voor een individueel toegespitst coachingstraject of samen met collega’s een op-maat-gesneden training te volgen.

Gedurende het eerste contact inventariseren we samen je vragen en wensen en op basis hiervan besluit je of en hoe je verder wilt. Dit eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.