Consult op afroep

Zoek je op dit moment support op professioneel of persoonlijk vlak? Bijvoorbeeld omdat je wilt overleggen of sparren over een complexe situatie of een persoonlijke kwestie.  

Voor diverse thema’s kun je bij mij terecht:

 • Interpersoonlijke communicatie
 • effectief en strategisch communiceren,
 •  samenwerken, conflictsituaties

 • persoonlijke ontwikkeling en professionalisering
 • zelfzorg, balans werk-privé,
 • adequate zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en geven
 • gebruik maken van kwaliteiten, omgaan met valkuilen
 • leven en werken naar eigen waarden,  hanteren van (eigen) normen, ethiek

 • Praktische coachconsulting
 • (voor coachende leidinggevenden, opleiders, docenten, stagebegeleiders, etc.)
 • persoonlijk functioneren als coach
 • coachprocessen


Interesse? 

Bel, dan plannen we op korte termijn een consult.  Consulten op afroep kunnen zowel telefonisch/ via skype (call-in-support), op je werklocatie als in mijn praktijk plaatsvinden.

(Met uitzondering van het eerste consult. Dat is altijd op jouw locatie of in mijn praktijk. Dit om eerst nader kennis te maken.)