Intervisiebegeleiding

Begeleide intervisie is een beproefde methodiek in de zorg, het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening. De achterliggende gedachte van intervisie is dat het professionele handelen slechts gedeeltelijk wordt bepaald door rationele overwegingen. Ook emotionele en intermenselijke invloeden spelen een rol. Je gevoeligheden, opvattingen, drijfveren en kwaliteiten hebben invloed op je dagelijkse functioneren en communiceren. Intervisie biedt je de gelegenheid " de persoon achter de professional" verder te leren kennen en op basis daarvan bewust (andere) keuzes te maken in je werk.

Iedere deelnemer doorloopt zijn of haar eigen proces en kan het eigen handelen relateren aan dat van vakgenoten. Met andere woorden: leren van en delen met elkaar. Het is gebruikelijk dat deelnemers, vaak in toerbeurten, casuïstiek of thematiek uit het werk voorleggen aan de groep. De inbrenger reflecteert en het thema wordt verder met elkaar besproken, beschouwd en geanalyseerd. Vervolgens wordt er gekeken naar passende oplossingen en strategieën die in de praktijk kunnen worden toegepast. Uiteraard wordt hier in de volgende sessie op teruggekomen.

Begeleide intervisiegroep betekent dus puntsgewijs dat:
- je met vakgenoten vertrouwelijk persoonlijke ervaringen uitwisselt
- je rustig en respectvol reflecteert op “de persoon achter de professional"
- je beschouwend nieuwe perspectieven belicht en onderzoekt
- je inzicht krijgt in passende oplossingen en nieuwe strategieën ontwikkelt
- je gedragswetenschappelijk onderbouwde begeleiding krijgt.


Ik lever op deskundige wijze intervisiebegeleiding voor groepen van 4 tot 8 personen.

In de regel wordt er ongeveer een keer per maand een bijeenkomst gepland.