Particulieren

Telefonisch / via skype (Call-in-support)

  • Starttarief 20 € (tot 20 minuten)
  • Vanaf 20 minuten 0,60 € per minuut. (Voor 1 uur komt dat neer op 44 €)

Op jouw werklocatie

  • (Call-in-support, counselling/ coaching, intervisiebegeleiding, coachconsulting)
  • 62,50 € per uur
  • incl. reistijd van max. 15 min per geïnvesteerd uur; incl. reiskosten van max. 20 km per geïnvesteerd uur, Daarboven worden extra kosten in rekening gebracht.

In mijn praktijk

  • (Call-in-support, counseling en coaching, coachconsulting)
  • 55 € per uur

Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheden voor een financiële vergoeding, bijvoorbeeld via uw persoonlijk budget.


De tarieven voor dienstverlening aan bedrijven, organisaties en instellingen worden gespecificeerd via een offerte.